A Tribute to our Frontliners “Pawis”

pawis

Bawat patak ng pawis ay may umuusbong na pag-asa. Salamat sa sakripisyong bunga ng pagmamahal sa ating bayan.

Sa kabila ng takot at pangamba, hindi kami pinabayaan. Hinarap ang pagsubok nang buong tapang.

Sabay-sabay nating tunghayan ang isang maikling video na handog ng Green Valley College bilang pasasalamat para sa ating manggagawang Pilipino, mamayang ika-12:00 ng tanghali.